Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

4557 ffc3 500

November 01 2019

Mamy wspólne pieniądze i wspólne nałogi Mamy kredyt zaufania niebotycznie wysoki Mimo wszystko jednak brakuje w tym sensu Na rozmytych drogach urwanych z kontekstu.

August 17 2018

Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viadualistycznie dualistycznie
Nie śpię bo trzymam kredens, jebany kurwa kredens pełen naskórków moich wczorajszych uniesień.
Ja pierdolę .... znowu nie śpię.
Krzyczę w środku, nikt nie słyszy.
[...] i tak w kółko
— Piotr Tokarz
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viadualistycznie dualistycznie
6701 11e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadualistycznie dualistycznie
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viadualistycznie dualistycznie
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viadualistycznie dualistycznie
3783 4989 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadualistycznie dualistycznie

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viadualistycznie dualistycznie

April 02 2017

Play fullscreen
Radość i chaos. Demony, które stworzyliśmy.
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viamore-than-a-memory more-than-a-memory
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen

April 06 2015

0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viabakteryja bakteryja
9444 2c89 500
ludzie sypiają ze sobą
Reposted fromwhim whim viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl