Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

Play fullscreen
Radość i chaos. Demony, które stworzyliśmy.
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viamore-than-a-memory more-than-a-memory
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen

April 06 2015

0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viabakteryja bakteryja
9444 2c89 500
ludzie sypiają ze sobą
Reposted fromwhim whim viajakubzulczyk jakubzulczyk
7898 050a
Reposted frommorela morela viayouuung youuung

April 05 2015

Ciekawe, czy to już rzeczywiście koniec. Jeśli tak, to jest całkiem sympatycznie. Wykąpmy się jeszcze raz w tych spranych gestach, kawałach i docinkach, wypijmy jeszcze kilkadziesiąt ślepych bruderszaftów, by następnego dnia po południu, umyci i ogoleni, ze zmiażdżoną głową, po czterech kawach stawić czoło dojrzałości.
— Żulczyk!
7827 0be6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapureevil pureevil
2556 b055
Reposted fromumorusana umorusana viazoou zoou
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia viazoou zoou
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viapureevil pureevil
1853 a3bc
.
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
„My tacy nie będziemy”. Nie będzie poczucia beznadziei, nudy, typowości, kompromisów i harówki. Żon traktujących mężów jak tresowane małpki na pokaz, mężów traktujący żony jak patrol drogówki, do przechytrzenia i uniknięcia. My tacy nie będziemy.
— "Zaginiona dziewczyna"
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viayouuung youuung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl